Słowo Wyboiste

Home  >>  Słowo Wyboiste

Zapraszamy do lektury zdigitalizowanych

archiwalnych numerów

Słowa Wyboistego

Powołane do życia wiosną 1990 roku, pod auspicjami Polskiego Związku Jąkających się – czasopismo, było kreatywnym forum całego środowiska spod znaku „J”: terapeutów mowy, rodziców dzieci jąkających się, nauczycieli i – rzecz jasna – najbardziej zainteresowanych: balbutów. W czasach nieznających jeszcze (o zgrozo!) mediów społecznościowych stanowiło jedyną możliwą ogólnopolską przestrzeń do prezentacji w popularnej formie aktualnych zagadnień logopedii, a przede wszystkim do wzajemnej wymiany doświadczeń i emocji oraz podtrzymywania kontaktów. W piśmie w sposób szczególny przybliżano działalność i idee grup samopomocy postrzeganych jako sposób na rozszerzenie terapii o niewykorzystywane dotąd obszary.
Oddajmy w tym miejscu to co należne Mirkowi Jamrozikowi i Andrzejowi Wójtowiczowi – redaktorom naczelnym – którzy z pasją i zaangażowaniem, wraz z autorami i zespołem redakcyjnym zapracowali na niewątpliwy sukces Słowa Wyboistego.

Czasopismo – wyboiste w nazwie – nie uniknęło niestety również i wybojów, tudzież wykolejeń w trakcie swego
13-stoletniego żywota. Stąd tylko (a może aż?) 15 numerów. Za to jakich!

Zachęcamy więc do ich lektury. Może dla niektórych będzie to nostalgiczna wyprawa do krainy młodości; dla innych natomiast stanie się zachętą do twórczej refleksji i inspiracją do zmian w swoim życiu. Zaskakujące jak wiele treści sprzed kilkudziesięciu lat wydaje się być aktualne i dzisiaj…

Polecamy artykuły dr Aldony Grzybowskiej, zwierzenia i przemyślenia „J-ów” małych i dużych, wynurzenia Mariana Zdesperowanego, dialogi dramatyczne Stefana i Antystefanii … i wiele, wiele innych.

Przyjemnego przeglądania 🙂 !

PS. Wybaczcie Państwo nieidealną jakość kopii, ale i w takiej, technicznej kwestii – jak to w życiu bywa – należało znaleźć kompromis.

Słowo Wyboiste, Numer 1      Słowo Wyboiste, Numer 2      Słowo Wyboiste, Numer 3

Słowo Wyboiste, Numer 4-5      Słowo Wyboiste, Numer 6-7      Słowo Wyboiste, Numer 8-9

Słowo Wyboiste, Numer 10-11      Słowo Wyboiste, Numer 12      Słowo Wyboiste, Numer 13

Słowo Wyboiste, Numer 14      Słowo Wyboiste, Numer 15      Artykuły Aldony Grzybowskiej

opracowali: Roman Kara, Kamil Kupiec