• jakanie.info.pl 22 X 2019 Światowy Dzień Świadomości Jąkania

Informacje o 22 X

Home  >>  Informacje o 22 X

22 października 2021

Światowy Dzień Świadomości Jąkania /

Światowy Dzień Osób z Jąkaniem

 

Wypowiedz zmianę którą chcesz zobaczyć

 

Dnia 22 października  – obchodzimy Światowy Dzień Osób Jąkających się (nazywany też Światowym Dniem Osób z Jąkaniem, lub Światowym Dniem Świadomości Jąkania za oryginałem: International Stuttering Awareness Day – ISAD), który został ustanowiony w lipcu 1998 roku podczas V Światowego Kongresu Osób Jąkających się w Johanesburgu (RPA), by zwrócić uwagę społeczeństw na skalę problemu, jakim jest jąkanie oraz jego skomplikowaną materię. W naszym kraju bezpośrednim owocem Światowego Dnia są liczne publikacje, audycje w mediach, oraz rozmaite akcje propagujące ten problem w społeczeństwie organizowane np. w internecie (youtube, facebook) lub w formie ulotek.

W 2003 roku rozpoczęło swoją działalność Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających Się Ostoja – z oddziałami w wielu miastach Polski – które organizuje Ogólnopolskie Zjazdy Osób Jąkających się, różnorodne spotkania i turnusy rehabilitacyjne.
Stowarzyszenie zainicjowało również powstanie wielu Klubów J – grup wsparcia dla osób jąkających się i ich rodzin.

W 2006 roku do obchodów ISAD  włączył się też Polski Związek Logopedów i święto to już na dobre zagościło w naszym logopedycznym kalendarzu.